Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


รายชื่อสมาชิกสภา อบต.


 

ณัฐพล  สนมศรี

ตำแหน่ง ประธานสภา

อดุลย์  ภากุล

ตำแหน่ง รองประธานสภา

 

แสงเทียน  มะอินทร์

ตำแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

 

ประชา  สุขพรรณ

ตำแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

 

สุพรม  แก้วพุด

ตำแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

 

วิทยา  จันทะผล

ตำแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

 

ปรารถนา  นนท์เข็มพรม

  ตำแหน่ง  สมาชิกอบต.หมู่ 3

 

แวง  ไชยพรม

ตำแหน่ง  สมาชิกอบต.หมู่ 3

 

สมัย  นันคำ 

ตำแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

 

อดุลย์  ภากุล

ตำแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

 

สมหวัง  ปู่ห้วยพระ

สมาชิก ตำแหน่ง อบต.หมู่ที่ 5

 

ธนกฤต  ซองทอง

สมาชิก ตำแหน่ง อบต.หมู่ที่ 5

 

 พรรทะนา  มุดผา

สมาชิก ตำแหน่ง อบต.หมู่ที่ 6

 

บุญส่ง  งาคม

ตำแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

 

วัชรพล  ไชยสุก

ตำแหน่ง สมาชิก หมู่ที่ 7

 

แดง  จันทร์ปัญญา

ตำแหน่ง สมาชิก หมู่ที่ 7

 

ณัฐพล  สนมศรี

ตำแหน่ง สมาชิก หมู่ที่ 8

 

รัดดา  สนมศรี

ตำแหน่ง สมาชิก หมู่ที่ 8