Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔)

www.4shared.com/archive/6QxkdqElfi/__4___61-64_-.html ดาวน์โหลดที่นี่

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (29) คู่มือการปฏิบัติงาน (46) ประกาศภาษี 2562 (99)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว (97) ประกาศ (74) ประกาศ (83)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (107) อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (121) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (149)
ผลการดำเนินงาน ประจำปี61 (122) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (126) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (143)