Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์กดที่นี้

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ประกาศ องค์การบริการส่วนตำบลนาใน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (31) ประกาศ อบต.นาใน เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด (33) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (47)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (71) คู่มือการปฏิบัติงาน (60) ประกาศภาษี 2562 (125)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว (118) ประกาศ (88) ประกาศ (104)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (121) อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (134) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (167)